Baanhuur en introducés

Introducé(e)

Als je wil spelen met iemand die geen lid is, kan je die persoon (maximaal 3x per jaar) introduceren. Je geeft dan bij reserveren van een baan in de knltb ClubApp aan, dat je met een introducé speelt. Introduceren kost € 5,- per uur. Het lid dat iemand introduceert krijgt van de penningmeester per mail een verzoek om dat bedrag over te maken.

Baanhuur

Je kunt hier ook komen spelen als je geen lid bent en niet geïntroduceerd wordt. Je kunt dan, als de drukte op de banen het toelaat, een baan huren. Dit kan alleen na toestemming vooraf en betaling van het verschuldigde bedrag van €12,50  per uur. Je kunt reserveren via Annemieke Molster, ledenwerving@tennisverenigingschaarsbergen.nl
of bel 06 13597071 dan wordt de reservering voor baanhuur ingevoerd in de knltb ClubApp.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL88 SNSB 096 275 1413 ten name van Tennis Vereniging Schaarsbergen onder vermelding van ‘baanhuur dd-dd-dddd‘.